Điều khoản sử dụng

chính sách điều khoản hicanha

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

Trang website này (sau đây gọi là “Trang website”) được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hicanha (sau đây gọi chung là “Hicanha”).

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng Trang website và Dịch vụ được cung cấp bởi HINCHA hoặc các bên thứ ba (sau đây gọi là “Nhà điều hành”) thông qua Trang website này (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

Khi quý khách truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản đựơc nêu trên trang website.

Trang website có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang website mà không cần thông báo trước.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi bắt đầu:

chính sách điều khoản hicanha

I/ CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hướng dẫn sử dụng website

Khách hàng đăng ký với Hicanha và chọn một mật khẩu và tên người dùng (“ID Người dùng Hicanha”. Bạn sẽ cung cấp cho Hicanha thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên website.

Hơn nữa, quý khách phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

Hicanha bảo lưu quyền từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ một Tài khoản Hicanha theo quyết định riêng của mình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn.

2. Thông tin sản phẩm Hicanha cung cấp các vé và dịch vụ du lịch tại điểm đến thuộc các lĩnh vực sau:

3. Ý kiến, cam kết của khách hàng

Tất cả nội dung trang website và ý kiến phê bình của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung bạn đăng tải, gửi thư điện tử, truyền đi hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến Trang website này, Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khách hàng tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Hicanha rằng bạn sẽ không cung cấp bất kỳ Nội dung nào hoặc sử dụng Trang website hoặc Dịch vụ theo cách thức:

(a) Vi phạm hoặc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc

(b) Vi phạm bất kỳ luật, điều lệ, sắc lệnh hoặc quy định nào, hoặc

(c) Có hại, gian lận, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, xuyên tạc, khiếm nhã, tục tĩu, phỉ báng, hoặc chống đối khác, hoặc

(d) Liên quan đến các hoạt động thương mại và/hoặc kinh doanh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hicanha như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, đổi hàng, quảng cáo hoặc kinh doanh mô hình tháp, hoặc là

(e) Cấu thành sự phỉ báng, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ nhân viên hoặc đại diện của Hicanha, hoặc

(f) Chứa đựng vi-rút, trojan, sâu, bom giờ hoặc chương trình, tập tin, mã máy tính có hại khác.

Hicanha bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải khỏi Trang website bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ các bên thứ ba hoặc các cơ quan có liên quan đến Nội dung được người dùng đăng tải đó hoặc nếu Hicanha lo ngại rằng bạn có thể đã vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết trước đó, hoặc không vì một lý do nào.

4. Quyền Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Trang website này bao gồm tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản thuộc về Hicanha hoặc đã được cấp phép cho Hicanha để sử dụng trên Trang website.

Trang website này, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và các công ước quốc tế. Bạn cam kết rằng:

(a) Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bằng cách khác bất kỳ phần nào của Trang website và Nội dung, phần mềm, các tài liệu hoặc một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ,

(b) Bạn chỉ tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Trang website hoặc liên quan đến Dịch vụ) để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn duy trì tất cả tác quyền và các thông báo khác chứa đựng trong Nội dung như vậy, và

(c) Bạn sẽ không lưu trữ một phần đáng kể của bất kỳ Nội dung nào dưới mọi hình thức. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Hicanha hoặc từ bên nắm giữ bản quyền được xác định trong thông báo tác quyền của Nội dung đó.

5. Giao kết giao dich tại Hicanha.com

Khách có thể mua sản phẩm và các dịch vụ tại Hicanha trực tiếp tại website hicannha.com hoặc ứng dụng Hicanha. Đặt hàng tại website Hicanha.com:

Tìm dịch vụ, hoạt động hoặc tour bạn muốn và chọn ngày, gói dịch vụ, số lượng tương ứng. Sau đó chọn ‘Đặt’ và tiếp tục ở trang thanh toán.

6. Quyền pháp lý và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang website này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang website này.

Trong mọi trường hợp, Hicanha, Trang website này, hoặc bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, nhân viên, giám đốc và/hoặc người lao động của Hicanha sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc các thiệt hại gián tiếp, hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt nào phát sinh từ hoặc dựa trên:

(a) Trang website này, hoặc (b) Điều khoản s·ử dụng này, hoặc (c) Bất kỳ sự vi phạm Điều khoản Sử dụng này của bạn hoặc bên thứ ba, hoặc (d) Việc sử dụng của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba Trang website, các công cụ hoặc Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp liên quan đến việc kinh doanh mà chúng tôi điều hành, hoặc (e) Bất kỳ giao dịch hoặc trao đổi thực tế hoặc được toan tính nào giữa những người dùng kể cả trong trường hợp chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy

7. Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại Hicanha.com Làm sao để yêu cầu hủy Voucher:

Bạn có thể hủy Vouchers bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của Hicanha trong khoảng thời gian được phép hủy như được nêu tại thời điểm mua hàng trên Trang website. Cơ hội hủy Vouchers thay đổi tùy từng trường hợp. Voucher bị hủy bằng thông báo theo yêu cầu sẽ được hoàn trả đầy đủ vào thẻ tín dụng mà bạn đã sử dụng để mua Voucher đó.

Trách nhiệm khi hủy bỏ, thay đổi

Nhà cung cấp, chứ không phải Hicanha, là nhà cung cấp Dịch vụ cho các Sự kiện có Vouchers tương ứng và chịu trách nhiệm chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ Vouchers nào mà bạn mua liên quan đến tất cả Dịch vụ như vậy.

Vui lòng tham khảo ý kiến trực tiếp với Nhà cung cấp nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ mà bạn nhận được liên quan đến Voucher của bạn. Trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này, tất cả các khoản phí thanh toán cho Vouchers đều không được hoàn lại. Giá niêm yết cho các Vouchers bằng loại tiền tệ được nêu trên Trang website tại thời điểm trước khi mua.

Nếu một Sự kiện mà bạn đã mua Voucher bị hủy bởi Nhà cung cấp, Hicanha sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể và sẽ hoàn lại toàn bộ tiền vào thẻ tín dụng mà bạn đã sử dụng để mua Voucher đó.

Quyền và nghĩa vụ của Hicanha

Hicanha bảo lưu quyền từ chối và hủy bỏ các đặt chỗ hoặc mua bất kỳ Dịch vụ nào nếu bị xem là vi phạm chính sách này. Hicanha được toàn quyền ra một quyết định như vậy.

Hicanha có ý định cung cấp hoặc tìm các Nhà Cung Cấp để cung cấp Dịch vụ cho bạn với mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các loại thuế và phí bổ sung cho Dịch vụ cụ thể có thể phải trả khi sử dụng Dịch vụ được loại trừ trong việc xác định mức giá tốt nhất.

Trong khi các Nhà Cung Cấp được yêu cầu để cung cấp cho Hicanha giá chính xác và cập nhật của Dịch vụ trên Trang website này, Hicanha không đảm bảo rằng tất cả giá của Dịch vụ được cung cấp bởi Nhà Nhà Cung Cấp đều chính xác và cập nhật tại mọi thời điểm.

Các điều khoản và điều kiện & chính sách hoàn trả nêu trên được áp dụng cho tất cả người dùng Hicanha trên toàn thế giới.

8. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Hicanha.com hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

9. Quy định chấm dứt thỏa thuận

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang website, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của quý khách vĩnh viễn. Nếu quý khách không hài lòng với trang website hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của Hicanha.com thì biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng làm việc với chúng tôi.

Khi chấm dứt Tài khoản Hicanha của bạn, quyền sử dụng Dịch vụ, truy cập Trang website và bất kỳ Nội dung nào của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt

10. Những quy định khác

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại Hicanha.com.

Tính hiệu lực: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này được phát hiện là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để Điều khoản sử dụng này vẫn có hiệu lực thi hành.

Xin quý khách lưu ý chỉ mua hàng khi chấp nhận và hiểu rõ những quy định trên. Vui lòng liên hệ với Hicanha theo địa chỉ info@hicanha.com để báo cáo mọi vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc đặt ra bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản Sử dụng hoặc Dịch vụ.

BANG GIA HON THOM - HICANHA

II/ CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

1. Quy trình đặt và xác nhận đơn hàng

Khách hàng lựa chọn sản phẩm muốn sử dụng, Hicanha.com cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch, bày tỏ sự đồng ý với các điều kiện giao dịch chung trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết hợp đồng.

Khi quý khách đặt hàng tại Hicanha.com, chúng tôi sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua một bước xác nhận đơn hàng, Hicanha.com chỉ xác nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của quý khách thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Hicanha.com.

Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, quý khách vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà quý khách tham gia.

2. Quy định và hình thức thanh toán

Hicanha chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Master hoặc qua PayPal

Quy trình Thanh toán

Chọn thanh toán qua thẻ credit/debit hoặc PayPal.

Thực hiện những thao tác đơn giản theo chỉ dẫn tại mục phương thức thanh toán tại website, quý khách sẽ hoàn thành việc thanh toán một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

Mọi đơn hàng phải được thực hiện qua website hoặc app (có trên iOS và Android).

Bảo Mật Thông tin của bạn sẽ luôn an toàn vì chúng tôi sử dụng bảo mật cổng thanh toán của bên thứ ba. Hicanha không hề lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách, dù bạn có lựa chọn ‘Lưu thông tin thẻ’ thì mọi thông tin thẻ tín dụng của bạn đều được mã hóa và lưu giữ với cổng thanh toán của chúng tôi – và Hicanha cũng không có quyền truy cập thông tin thẻ của bạn.

3. Xác nhận đơn hàng

Sự xác nhận đặt chỗ

Một số dịch vụ nhất định được nêu rõ là đối tượng được xác nhận ngay lập tức. Ngoài các Dịch vụ này, các khoản thời gian cần thiết để xác nhận được nêu trên Trang website chỉ mang tính tham khảo. Thời gian thực tế cần thiết để xác nhận có thể thay đổi.

Mua và sử dụng các Voucher

Thông qua Trang website này, bạn có thể mua các Vouchers từ Hicanha cho Dịch vụ (“Vouchers”) được cung cấp bởi các Nhà cung cấp tại các điểm đến khác nhau. Tùy theo chính sách của Nhà cung cấp có liên quan, bạn sẽ nhận được một xác nhận qua thư điện tử về giao dịch mua hàng của bạn có chứa số xác nhận Voucher (“Số xác nhận”) và một phiên bản có thể in của Voucher của bạn.

Để sử dụng Voucher của bạn, bạn phải đích thân xuất hiện tại điểm gặp mặt được chỉ định bởi Nhà cung cấp có liên quan đúng thời hạn và xuất trình các tài liệu đó và/hoặc thông tin như được yêu cầu bởi Nhà cung cấp có thể bao gồm Số xác nhận và/hoặc bản in Voucher của bạn. Nếu bạn không xuất hiện đúng giờ hoặc không cung cấp các tài liệu hoặc thông tin được yêu cầu, bạn sẽ không được hoàn lại tiền.

Một nhà cung cấp cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu nhận dạng mang ảnh của bạn để sử dụng Voucher của bạn. Cả Hicanha lẫn Nhà cung cấp đều không chịu trách nhiệm về việc Vouchers và Số xác nhận bị thất lạc, phá hủy hoặc đánh cắp.

Vouchers sẽ vô hiệu nếu Dịch vụ liên quan được cung cấp bị cấm bởi luật. Nếu bạn cố gắng sử dụng Vouchers một cách bất hợp pháp (ví dụ, bạn cố gắng sử dụng Voucher nếm thử rượu khi bạn dưới độ tuổi hợp pháp để làm như vậy), Nhà cung cấp tương ứng có thể từ chối Voucher của bạn và sẽ không hoàn trả tiền.

4. Điều khoản Voucher

Điều khoản sử dụng cho mỗi Voucher có thể khác nhau giữa các Nhà cung cấp và bất kỳ hạn chế nào được áp dụng cho việc sử dụng Vouchers, bao gồm nhưng không giới hạn, yêu cầu độ tuổi tối thiểu, sẽ được chuyển đến bạn tại thời điểm mua hàng trên Trang website.

Vouchers là vé vào cửa cho các sự kiện một lần (“Sự kiện”): (các) ngày mà Voucher có thể được sử dụng sẽ được ghi trên Voucher đó. Nếu bạn không sử dụng Vouchers của bạn vào hoặc chậm nhất vào (các) ngày được ghi trên Vouchers, bạn sẽ không được hoàn lại tiền trừ trường hợp việc hoàn tiền được nêu rõ tại Vouchers như vậy.

5. Chính sách hoàn

Làm sao để yêu cầu hoàn tiền

Trước tiên, vui lòng kiểm tra chính sách hủy của hoạt động bạn chọn để xem bạn có đủ điều kiện được hoàn tiền hay không. Sau đó gửi email đến info@hicanha.com hoặc gọi hotline của chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp xử lý yêu cầu của bạn.

Điều kiện hoàn

Xin kiểm tra thông tin chính sách hủy của hoạt động bạn chọn để xem bạn có đủ điều kiện để huỷ hay không. Trong số rất ít trường hợp hoạt động bạn đã đặt bị hủy, bạn có thể lựa chọn đặt vào một ngày khác hoặc yêu cầu hoàn tiền đầy đủ

Với các yêu cầu thay đổi hoặc hủy khác, xin liên hệ với nhóm hỗ trợ hoặc email đến info@hicanha.com.

Thời gian hoàn

Nếu bạn thanh toán qua PayPal, tiền hoàn sẽ được chuyển tức thời sau khi chúng tôi gửi đi. Nếu bạn thanh toán qua thẻ tín dụng, thời gian sẽ mất từ 5-7 ngày làm việc, hoặc lên đến 30 ngày với một số ngân hàng nhất định để bạn nhận được tiền hoàn vào tài khoản.

Nếu quá các ngày này và bạn vẫn chưa nhận được hòan tiền, xin email đến info@hicanha.com.

6. Giá cả Hicanha bảo lưu quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc lệ phí đối với bất kỳ Dịch vụ nào do Hicanha cung cấp. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng, như được mô tả trên Trang website liên quan đến Dịch vụ được bạn lựa chọn.

Hicanha bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Trang website này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ do Hicanha cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.

III/ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Hicanha cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo vệ dữ liệu theo pháp luật hiện hành.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang website cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website hicannha.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà hicannha.com yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để hicannha.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website hicannha.com,

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên để gia tăng khả năng đáp ứng của Chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website hicannha.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website hicannha.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại hicannha.com.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: website hicannha.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của hicannha.com.

banner 1200 630 hicanha

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hicanha

Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo – Dương Đông – Dương Đông – Phú Quốc

Tel: 0961 802 805

Email: info@hicanha.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân trong mục “Tài khoản của tôi”. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu Hicanha.com truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu của bạn bằng cách gửi yêu cầu đến email info@hicanha.com.

Trường hợp bắt buộc theo luật hiện hành, bạn cũng có thể đề nghị hạn chế trong việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn hoặc từ chối xử lý bằng cách gửi yêu cầu hoặc phản đối của bạn đến email info@hicanha.com. Bạn cũng có thể yêu cầu một bản sao các thông tin về bạn mà chúng tôi lưu giữ bằng cách gửi yêu cầu của bạn đến email info@hicanha.com.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website hicannha.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, hicannha.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email: info@hicanha.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên hicannha.com được hicannha.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của hicannha.com. – Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, hicannha.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý hicannha.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý hicannha.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.